Přeskočit navigaci

Tlumočení polština

Zajišťujeme tlumočení na profesionální úrovni na vámi požadovaném místě. Pokud nemáte možnost nám dopravu zajistit, rádi se za vámi dopravíme individuálně. Zabýváme se konsekutivním i simultánním tlumočením.

Více informací ohledně cen tlumočení a možnosti objednání najdete na ceníkové stránce.

Doporučujeme zaslat Váš požadavek ohledně tlumočení na náš e-mail a my Vám obratem pošleme nabídku možného tlumoční a cenu.

Tlumočení z polštiny a do polštiny

Již 10 let působíme v České republice. Kromě tlumočení realizujeme také klasické písemné překlady z a do polského jazyka.

Překladatel z polštiny – tlumočník z polštiny

Obecně se rozlišují písemné a ústní překlady. Právě tlumočení se považuje za ústní překlad, který provádí tlumočník polštiny. Písemným projevem je klasické překladatelství

Konsekutivní tlumočení polština

Rozlišuje se tlumočení konsekutivní, se kterým se běžně můžete setkat na obchodních schůzkách či při běžné konverzaci. Jedná se o tlumočení, které nevyžaduje odposlech. Pro provedení tohoto tlumočení stačí vyslovit pár vět. V praxi vše probíhá tak, že vyslovíte několik cizojazyčných vět a náš tlumočník je hned poté přeloží.

Simultánní tlumočení polština

Druhým typem tlumočení je tak zvané tlumočení simultánní. S ním se můžete setkat při všech větších akcích, například při konferencích nebo v oblasti turistiky. Konsekutivní překlad by nebyl ve velkém počtu lidí tak efektivní, přistupuje se tedy k použití mikrofonu a sluchátek, které umožní plynulý a bezproblémový poslech. Prakticky tlumočník poslouchá cizojazyčnou konverzaci, a tu tlumočí posluchačům do sluchátek. Vše probíhá v reálném čase. Tlumočení simultánní je v porovnání s tlumočením konsekutivním náročnější a tedy i cenově nákladnější.

Naše ceny za tlumočení najdete na stránce Překlady do polštiny – ceník.