Přeskočit navigaci

Polština - Čeština

 

Polština (polský jazyk) patří spolu s češtinou, slovenštinou, pomořským jazykem
(kašubštinou), dolní lužickou srbštinou, horní lužickou srbštinou a také vymřelou polabštinou do skupiny západoslovanských jazyků, která tvoří část indoevropské jazykové rodiny. Odhaduje se, že polština je rodným jazykem kolem 44 milionů lidí na světě  (v odborné literatuře se setkáváme s odhadem od 40 do 48 milionů), obyvatel Polska a Poláků, kteří bydlí v zahraničí (Polonia).

Vliv cizích jazyků

Současná polština pochází z dialektů, které byly používány v Malopolsku a Velkopolsku, v menší míře na Mazovši a v jiných regionech. Na polštinu měly vliv jiné jazyky. Nejdůležitější z nich jsou:Překlady polština
latina
němčina
čeština
běloruština a ukrajinština (hlavně díky nářečím na Kresach)
francouzština
italština
ruština
jazyk jidiš

V současnosti si můžeme všímat velkého vlivu angličtiny na polštinu.

Dosah vlivu polštiny

V 1699 roce se polština stala úředním jazykem Velkého litevského knížectví, také se stala jazykem velmi rychle se popolšťujících německých šlechtických rodů v Polském Livonsku. Od poloviny XVI. století do začátku XVIII. století polština byla jazykem dvorní společnosti v Rusku, a touto cestou pronikla do ruštiny řada slov, která pocházejí ze západoevropských jazyků a dříve pronikla do polštiny.

Reklama: Překlady do angličtiny

V XVII. století se mluvilo polsky také na dvorech Hospodarstvo Moldávie a  ve Valašsku v Rumunsku.

Polština za hranicí

Stále více osob se učí polštinu jako cizí jazyk. Jejich počet se odhaduje na 10 000 lidí na celém světě, z toho je asi třetina takových, kteří studují polštinu na univerzitách a v jazykových školách v Polsku. Od 2004 roku existuje možnost udělat si zkoušky z polštiny jako z cizího jazyku na 3 úrovních: základní (úroveň B1), středně pokročilý (úroveň B2), a také na úrovní pokročilý (úroveň C2). Tyto zkoušky organizuje Komise pro potvrzování znnalosti  polštiny jako cizího jazyka.

Je také mnoho rodilých uživatelů polštiny, kteří bydlí v jiných státech. Jsou to členové polské národní menšiny nebo polští emigranti a jejich potomci (Polonia).

Polština je jako jazyk polské národní menšiny používám především v sousedních zemích: na Ukrajině, v Bělorusku,  v Litvě a v České republice.

Největší skupiny polsky hovořícího obyvatelstva, které se na stálo ocitly za hranicí v důsledku emigrace, se vyskytují v západní Evropě (v Německu, Francii, Velké Británii), v Americe (Ve Spojených státech amerických, Kanadě a Argentině), v Austrálii a rovněž v Izraeli.

S ohledem na velké rozptýlení polsky hovořících obyvatel po světě a nedostatek aktuálních výzkumů o úrovni udržovaného polského jazyka v imigračním prostředí, je těžké určit počet polsky hovořících osob, které bydlí mimo hranice Polska na stálo. Odhady v odborné literatuře se pohybují mezi 3,5 do 10 milionů. Důsledkem těchto odlišnosti jsou různé údaje týkající se celkového počtu rodilých mluvčích polštiny.
Překlady polština